Cơ cấu tổ chức – Khoa Ngoại ngữ

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA NGOẠI NGỮ

 
1Ths. BÙI THỊ LỆ THOATRƯỞNG KHOAEMAIL
2Ths. DƯƠNG THỊ THU HẢIGIẢNG VIÊN TIẾNG ANHbuithilethoa@namsaigon.edu.vn
3Thầy NGUYỄN VĂN HIẾUGIẢNG VIÊN TIẾNG ANH 
4Cô LÊ NGUYỄN DIỄM HẰNGGIẢNG VIÊN TIẾNG ANH 
5Cô TRẦN NGUYỄN NGỌC LINHGIẢNG VIÊN TIẾNG NHẬT 
6Thầy ĐOÀN THANH TUẤNGIẢNG VIÊN TIẾNG ANH 
7Thầy NGUYỄN MINH TRÍGIẢNG VIÊN TIẾNG ANH 
8Cô TRƯƠNG THỤC MẪNGIẢNG VIÊN TIẾNG ANH 

 

Cơ cấu tổ chức – Khoa Ngoại ngữ
Cơ cấu tổ chức – Khoa Ngoại ngữ