CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA NGOẠI NGỮ
1BÙI THỊ LỆ THOATRƯỞNG KHOA
2DƯƠNG THỊ THU HẢIGIẢNG VIÊN
3DƯƠNG THẢO NGUYÊNGIẢNG VIÊN
4ĐOÀN THANH TUẤNGIẢNG VIÊN
5ĐOÀN THỊ NGỌC TUYỀNGIẢNG VIÊN
6TRẦN THỊ THẮM TƯƠIGIẢNG VIÊN

Khoa Ngoai Ngu
Khoa Ngoai Ngu
Khoa Ngoai Ngu