Giới thiệu khoa Ngoại ngữ

GIỚI THIỆUKHOA NGOẠI NGỮ
Khoa Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn được thành lập vào ngày 01 tháng 9 năm 2019 trên cơ sở nhà trường đã được Tổng cục Giáo dục- Nghề nghiệp trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kí thông qua và cho phép tuyển sinh ngành Cao đẳng Tiếng Anh theo giấy chứng nhận số 74b/2018/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 19 tháng 12 năm 2018.
Giới thiệu khoa Ngoại ngữ
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA KHOA NGOẠI NGỮ
» CHỨC NĂNG
– Tổ chức, quản lý, giảng dạy và đào tạo cử nhân Cao đẳng Tiếng Anh
– Xây dựng chương trình đào tạo và chịu trách nhiệm mở ngành, tổ chức, quản lý, giảng dạy các ngành Tiếng Nhật, Tiếng Hàn…..
– Xây dựng đề cương, giáo trình và giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành cho các khoa chuyên ngành.
– Tổ chức, quản lý và giảng dạy Tiếng Anh môn chung cho các bậc học Trung cấp, Cao đẳng theo quy định của Nhà trường;
– Xây dựng và quản lý đề cương, giáo trình cho các chương trình đào tạo ngắn hạn của Khoa;
– Tổ chức các lớp ngắn hạn về Ngoại ngữ , giảng dạy, ôn tập và thi lấy chứng chỉ.
» NHIỆM VỤ
– Tổ chức và chủ trì các hoạt động : giảng dạy, coi thi, chấm thi ngành Cao đẳng cử nhân Tiếng Anh.
– Tổ chức và chủ trì các hoạt động : giảng dạy, coi thi, chấm thi Tiếng Anh môn chung và Tiếng Anh chuyên ngành.
– Tổ chức và chủ trì các hoạt động: giảng dạy, coi thi, chấm thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ.
– Phối hợp với phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế trong việc tiếp khách quốc tế, dịch thuật và soạn thảo các văn bản nước ngoài.
– Xây dựng và quản lý các chương trình hợp tác đào tạo về ngoại ngữ, kỹ năng với các tổ chức, doanh nghiệp theo đúng quy định về hợp tác đào tạo;
– Phụ trách chiêu sinh các lớp giao tiếp, luyện thi các chứng chỉ quốc tế theo nhu cầu của người học.
– Phối hợp với các tổ chức quốc tế, các trung tâm, cơ sở đào tạo Ngoại ngữ khác để đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.
– Giữ gìn, bảo quản các trang thiết bị phục vụ giảng dạy Ngoại ngữ theo qui định của nhà trường.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám Hiệu Nhà trường.
SỨ MỆNH – TẦM NHÌN:
» Sứ mệnh:
Trở thành một trong những khoa có chất lượng, uy tín và là lựa chọn hàng đầu của học viên trong và ngoài nhà trường.
» Tầm nhìn:
Với mục tiêu nâng cao năng lực trình độ Ngoại ngữ cho đội ngũ tri thức Việt Nam trong thời đại công nghiệp 4.0, với xu thế toàn cầu hóa, hội nhập trong khu vực và quốc tế thông qua việc giao tiếp, sử dụng thành thạo Ngoại ngữ .
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
» Chương trình đào tạo Tiếng Anh trình độ Cao đẳng nhằm đào tạo Cử nhân Cao đẳng có đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn vững vàng, có khả năng làm việc trong các công ty, doanh nghiệp nước ngoài thuộc lĩnh vực thương mại, kinh tế, ngoại giao, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy Tiếng Anh ở bậc tiểu học hoặc THCS hoặc có thể liên thông lên Đại học cùng khối ngành.
» Chương trình tiếng Anh: Trung tâm tổ chức ôn luyện và thi các lớp trình độ A1, A2 (theo khung tham chiếu chung Châu Âu) dành cho sinh viên, học viên của trường để đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định của Nhà trường. Tổ chức các lớp ôn luyện các chứng chỉ quốc tế căn bản đến nâng cao. Tổ chức các lớp chuyên đề tiếng Anh như: tiếng Anh giao tiếp, Phát âm, Viết tiếng Anh trong kinh doanh, Viết luận tiếng Anh,… Chương trình đào tạo tiếng Anh được xây dựng theo hướng hiện đại, giáo trình luôn được cập nhật, đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy, thời gian linh hoạt, phù hợp với trình độ của học viên. Sau khi hoàn thành khóa học, người học hoàn toàn đủ khả năng thi và đạt chứng chỉ tiếng Anh theo trình độ đã đăng ký.
» Bên cạnh việc tổ chức, quản lý, đào tạo về ngoại ngữ, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn còn thực hiện liên kết đào tạo, quan hệ hợp tác với các ngành, các tổ chức, địa phương và các doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát triển các hợp tác trong lĩnh vực đào tạo.